Hartelijk welkom bij het Platform Respectvol Samenleven De Bilt.

Het Platform is een stichting met als doel:

SAMEN VEILIG BUITEN

De Gemeente De Bilt bestaat uit de woonkernen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek, Groenekan, De Bilt en Bilthoven.

We willen in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan. Zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven.

Maatschappelijke organisaties

In het Platform doen wel vijftig maatschappelijke organisaties mee: sportverenigingen, onderwijsinstellingen, kerken, moskee, welzijnsorganisaties, Stichting Sociale woningbouw, bewonerscommissies en het gemeentebestuur.

De vlag van het Platform wordt op de Dag van Respect uitgestoken, elk jaar in de tweede week van november.