De doelstelling van de ‘Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt’ luidt:
‘Het scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven.’

Voor het bereiken van deze doelstelling, brengt het Platform vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de Biltse samenleving bij elkaar. Het betreft organisaties die ieder op hun eigen terrein een bijdrage kunnen leveren aan bovenstaande doelstelling: kerken, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, Woonstichting SSW, bewonerscommissies en gemeentebestuur. De deelnemende organisaties staan vermeld in bijgaande lijst van deelnemers.

Vluchteling onder dak

Op basis van de uitkomsten van de platformbijeenkomst van 30 september 2014 is in 2015 uitvoering gegeven aan de invulling van de nieuwe werkwijze van het platform d.m.v. jaarthema’s. Voor 2016 is gekozen voor het jaarthema ‘Vluchteling onder dak’. Ook is het aantal maatschappelijke organisaties dat is aangesloten bij het platform uitgebreid tot ruim 50.

Met de keuze voor de nieuwe werkwijze van het Platform in het jaar dat het Platform zijn 10-jarig bestaan vierde, is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Afscheid is genomen van Piet Steegman (voorzitter), Ada van Dis (secretaris/penningmeester), Alexander Tchernoff, Dik van Donselaar en Wim Corbee. Bijgevoegd is een overzicht van het bestuur in nieuwe samenstelling.

Het bestuur kwam in 2015 5x bijeen. Er vonden twee platformbijeenkomsten plaats: op 23 juni en 18 november.

Dag van Respect

In de week van 9 november hebben tal van activiteiten plaatsgevonden bij sportverenigingen en onderwijsinstellingen in het kader van de Dag van Respect.

28 maart 2016
Platform Respectvol Samenleven De Bilt
Jos Blaas, secretaris