Een belangrijk doel is het stimuleren van projecten die het respect in de samenleving bevorderen. Dat zijn meestal activiteiten van deelnemende organisaties. Bijvoorbeeld aansprekende buurtinitiatieven: die signaleren we, geven er meer bekendheid aan, en attenderen andere buurten hierop.
Ook houdt het Platform discussiebijeenkomsten over onderwerpen die sterk leven bij de bewoners van de zes Biltse woonkernen.
Andere vormen van discussie vinden plaats via het Forum op deze website en via social media zoals Twitter.

Dag van Respect

Jaarlijks wordt in Nederland de Dag van Respect gehouden. Deze vindt plaats op de tweede donderdag van november.
Op de Dag van Respect verzorgen mensen uit de plaatselijke overheid en de samenleving gastlessen op scholen in de gemeente. In deze gastlessen staat het thema respect centraal.