Het thema voor de activiteiten van het Platform wordt in het najaar van 2016 besproken.

Samen Veilig Buiten

Het algemene doel ‘Samen Veilig Buiten’ gaat over de veiligheid van de ruimte buiten, dat je elkaar daar kunt ontmoeten. Voor 2017 wordt nu als motto voorgesteld ‘Hallo buurvrouw!’: we streven naar ‘zorgzame wijken’ met goed contact tussen bewoners, die van elkaar ruimte krijgen & elkaar ruimte geven, dingen samen doen, elkaar meer leren kennen en voelen dat de mensen jou kennen.

Uit de geledingen van het Platform wordt een jaargroep samengesteld, die dit thema uitwerkt en activiteiten rond dit thema stimuleert en bekend maakt. Ook onze nieuwe website met social media wordt hierbij benut.

Ook in 2017 organiseert het Platform de Week van Respect binnen gemeente De Bilt.