De laatste jaren is gebleken dat de werkwijze van het Platform die met de leden was afgesproken (jaarthema, werkgroep en platformavonden) toch niet de meest efficiënte is. Daarom zullen de activiteiten van het platform zich meer richten op uitbreiding van de bekendheid van het Platform onder Biltse inwoners en het onderhouden van het netwerk.

Ook is de laatste jaren – gelukkig – intensieve bemoeienis van het Platform met actuele problematiek niet noodzakelijk geweest; de aangesloten organisaties konden zich vooral richten op hun eigen maatschappelijke activiteiten.

In 2019 wordt deelgenomen aan bij de doelstellingen van het Platform passende activiteiten en worden de voorbereidingen getroffen voor de viering van het 15-jarig bestaan van het Platform in 2020. *

Daarnaast kan de “Hallo Buur” uitnodigingskaart blijvend onder de aandacht gebracht en ingezet worden.

Jaarlijks organiseert het Platform de Week van Respect binnen gemeente De Bilt; die vindt meestal in de 2e week van november plaats.

* Door Corona schuift dit op naar 2021.