De activiteiten van het platform hebben in 2016 als thema ‘Vluchteling onder dak’. In juni is een avond georganiseerd, waarin zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ inwoners van De Bilt zich over dit thema konden uitspreken. Ook is er informatie uitgewisseld over statushouders en huisvesting.

Maatschappelijke discussie

Verder wordt gekeken welk aandeel in de maatschappelijke discussie al geleverd wordt door geledingen in onze Biltse samenleving, of waarin wij hen kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld bij ontmoetingen tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders. Denk hierbij aan eetontmoetingen en sportontmoetingen.

Voor het uitwerken van het thema van volgend jaar, wordt een jaarthema-groep samengesteld. De aangesloten maatschappelijke groeperingen wordt gevraagd hiervoor mensen te leveren. Evenals vorige jaren zal het Platform ook in 2016 de Week van Respect binnen de gemeente De Bilt organiseren.

Website

Het Platform zelf, met vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen, komt zowel in het voorjaar als in het najaar bijeen om de thema’s te bespreken die in onze samenleving spelen en hoe we daarop kunnen inspelen. Om de communicatie over deze activiteiten effectiever te maken, wordt gewerkt aan vernieuwing van onze website op drie punten: moderne software, aansprekend uiterlijk en actuele inhoud.