De leden van het Platform komen uit allerlei maatschappelijke organisaties binnen de gemeente De Bilt: sportverenigingen, onderwijsinstellingen, kerken, moskee, welzijnsorganisaties, Stichting Sociale woningbouw, bewonerscommissies en het gemeentebestuur. Halfjaarlijks komen ze plenair bijeen.

Uit de ruim vijftig leden is een bestuur samengesteld, dat een aantal keren per jaar bijeenkomt. Hieruit is een kerngroep gevormd, die als dagelijks bestuur de bijeenkomsten voorbereidt en de genomen besluiten uitvoert.

De bestuursleden van het platform zijn:

 • Frans Poot (fysiotherapeut en voormalig raadslid)
 • vacature (gemeente De Bilt)
 • Edwin Plug (Platform Maartensdijk)
 • Gert Landman (Raad van Kerken)
 • Ali Benaissa (Marokkaanse Islamitische gemeenschap)
 • Sjoerd Potters (Burgemeester)
 • Ineke Stienstra (Biltse Sportfederatie)
 • Narine Khenkikian (inwoner gemeente De Bilt)

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Gert Landman, voorzitter
 • Vacature, secretaris
 • Ineke Stienstra, penningmeester